top of page
 Logo Santuario

Prostor uvnitř

kraniosakrální terapie pro lidi a psy

individuální doprovázení

viscerální manipulace

práce se záměrem

sound healing

Kořeny mé práce...

Kdo jsem...?

To v co největší pravdivosti sama k sobě znovu objevuji a zkoumám.

Co sdílím...?

To co jsem sama prožila, čeho jsem se sama dotkla, co žiji a žít se učím.

Proč...?

Protože je tato cesta touhou mého srdce, která mě vede stále hlouběji.

V co věřím...?

Jednoduše v energii. Je to základní stavební prvek všeho, a to ve světě nehmotném i hmotném. To, co prožíváme a myslíme uvnitř, tvoří náš vnější svět, to přitahujeme do svého vesmíru a propisuje se to do našeho zdraví a našich těl. Co dovedeme vytvořit také dovedeme i změnit, když už to s námi není v souladu. Chce to však pevnou vůli, odhodlání nahlížet vlastní stíny a víru. Joo hlavně hodně víry.

Víry v sebe, ve svou cestu a to, co nás převyšuje a čeho jsme zároveň i my součásti.

Vlčí volání
Soulmates

Možnosti společných setkání

Dle vašeho cítění můžete zvolit, jestli se potkáme jednorázově, či dáte přednost časově i tématicky ucelenému cyklu osobního doprovázení, kdy můžeme jít více do hloubky vašeho tématu.

Cyklus doprovázení

dlouhodobější intenzivní společná práce

Jednorázová

setkání

četnost a frekvence setkání dle vašeho nacítění

S kým se na našich akcích můžete potkat

Je nás víc, tvoříme takovou duchovní rodinku a každý umíme něco. No a když se to pak spojí dohromady, tak to má teprve

tu správnou šťávu.

Soundhealing koshi

Barbora Šulcová

terapie

a průvodcovství

Hluboké propojení s psími průvodci vedlo Barču celý život. Skrze práci se psím tělem a duší se postupně cesta sama oteřela k práci s lidmi. Vidění a žití věcí v souvislostech příběhu-těla-mysli-energie-duše a srdce, to je volání, které se učí žít. Tvoření, propojení se silami přírody, hraní si, autenticita v pohybu a zpěvu, ale i vědomí si směru, kterým jde, to je její esencí.

Matěj

Matěj Adamec

improvizační hudební dílny

Tyhle šikovné ruce dovedou vytvořit nádherné rituální předměty a hudební nástroje, které se svým zvukem dotknou duše.

Hra na všechny možné hudební nástroje a blbinky všeho druhu, to je Matějova parketa. Jeho darem je lehkost a nadhled, který vnáší do každé situace.

Martin

Martin Odložilík

cvičení těla a mysli

Rozsáhlé znalosti z oblasti pohybové práce s tělem, výživou, dechem a duchovně energetickými cvičeními jako Ichuan, získal Marťas nejen studiem, ale hlavně testováním a praktikováním sám na sobě. Když vezme do ruky djembe, budete chtít tančit, když rozezní kytaru a zazpívá medicinální písně, rozzáří se vám srdce jak světelný maják.

Jemná péče duly

Iveta Laura Hápová

tradiční péče o ženy,

dula a babice

Ivet se noří do mystérií života a ženství skrze cestu duly a babice. Provází ženy na cestě těhotenstvím, porodem a mateřstvím, propojuje je znovu se zdánlivě zapomenutými tradicemi, silami Matky Země a ženskou magií, která dřímá v každé z nás a čeká na probuzení.

Jak vědomější bytí mění naše životy

Ukončení starých vzorců

Propuštění často nevědomých, již nefunkčních vzorců v myšlení, chování, cítění, vyjadřování, tělesném projevu i prožívání nám dává možnost přestat se točit v kruhu a začít dělat věci jinak.

Uvolnění se do přítomnosti

Nechtít být ve svém životě jinde, než právě jsem. To znamená s pokorou, vděčností a laskavostí příjmout především sebe sama a přesto, nebo právě díky tomu, si dovolit růst.

Rozkvět vlastního potenciálu

Jedna z největších výzev je do široka roztáhnout křídla.

Uvidět, příjmout a rozvíjet své dary.

Ještě větší výzvou je pak začít je ze srdce žít a umět se o ně podělit.

Vědomí si své vlastní cesty

Uvnitř nás je to jedna hádanka za druhou a cesta k sobě do nitra není zdaleka vždy lemována okvětními plátky růží. Ale když už si ji jednou zvolíte, je to láska na celý život. Láska, která dá vaší duši svobodu.

bottom of page