top of page
logo Santuario

Celostní terapie pro lidi

Během této společné cesty se noříme do hloubky, abychom pracovali s vaším záměrem. To vše se děje na úrovni fyzické, mentální a energetické.

Společné sdílení a tvoření energie

 

Vše začíná již ve chvíli, kdy se rozhodnete domluvit se na setkání.  Od té chvíle se tvoří pole pro společnou práci.  Prostor vždy otevírám sdílením. Budeme si vyprávět a povedu vás tak nejlépe jak dovedu, abyste sami nahlédli svůj příběh z jiného úhlu a sami uviděli to skryté co často vidět nechceme, ale drží nás to zpět od žití života na plno a v radosti.

V závěru našeho setkání vám posdílím vše potřebné, abyste sami mohli dále rozvíjet to, co jsme společně nastartovali, jelikož další fáze ve formě integrace bude pak na vás. Terapií to nekončí, terapií to začíná.

Práce se záměrem

 

Při terapeutických setkáních pracujeme vždy s vaším záměrem. Budu se vás ptát proč přicházíte, co byste si přáli v životě transformovat k lepšímu, resp. do formy, která by lépe odpovídala tomu, co z nitra chcete žít. Váš záměr může být spojen více s tělem fyzickým či energetickým, s emočními procesy či životní situací, kterou potřebujete nahlédnout z neutrálního pole. V každém případě veškerá práce, kterou společně uděláme, proběhne v souladu s tím oč žádáte, v souladu s tím, kam nás pustí moudrost vašeho těla a vaše vnitřní připravenost ke změně. V souladu s tím, do jaké hloubky je možné jít právě v danou chvíli, právě z bodu, kde se nacházíte, tak aby to pro vás bylo komfortní.

Ošetření pánve

Zvuková lázeň - Sound healing

 

Do našeho společného plynutí zařazuji také práci se zvukem, a to ať ve formě hry na rozličné intuitivní nástroje nebo zpěvu. Zvuk je nositelem vibrace, která v sobě skrývá velký léčivý potenciál a napomáhá v rozvoji naší spirituality. Zvukové vibrace léčivých nástrojů pronikaji hluboko do naší tkáně, kam přinášejí uvolnění, regeneraci a spouští samoopravné mechanismyV mysli pak navozují hlubokou regeneraci. Při našich setkáních se můžete nechat omývat zvukovými vlnami nástrojů jako je indiánská flétna, kalimba, sansula, chřestidlo, brumle, šamanský buben, Rav Vast buben, dešťová hůl, koshi zvonkohry či křišťálové mísy.

Indiánská flétna
kraniosakrální terapie

Tělo a jeho vlastní léčivý potenciál

 

Vaše tělo si nejprve načtu. Technikou tělového poslechu určíme  oblasti největšího napětí v těle a tyto fyzické struktury budeme během terapie uvolňovat a stimulovat tak, aby se obnovovala jejich komunikace s nervovým systémem. Dodáme do zablokovaných oblastí v těle právě takový stimul a energii, která nastartuje samoozdravné procesy, na jejichž základu náš mozek začne vytvářet nové vzorce fungování. Tyto aktualizované vzorce postupně začnou přepisovat již nevyhovující systémy, jak našeho vnitřního napětí, tak se začnou propisovat do zlepšení držení těla a změny pohybových vzorců. Výsledkem je postupné propouštění napětí a bolestí. Cílem je, abyste se ve svém vlastním těle cítili zase jako doma, ve vzájemném láskyplném propojení, v důvěře a bezpečí.

K práci používám převážně systémy Biodynamické kraniosakrální terapie a Viscerální manipulace. Pokud však je  vhodné použití i jiných, více "fyzických" technik, které lze propojit s předchozí prací, zakomponuji do ošetření i je.

RavVast drum

Praktické tipy a cvičení

 

Na cestu domů vás vybavím ještě praktickými tipy. Nedostanete žádný univerzální seznam, ale takové techniky a doporučení, které budou rozvíjet zrovna tu energii, kterou potřebujete právě vy. Může to být od doporučení bylin, které vás podpoří, přes změny ve stravování, pohybová, dechová, relaxační a i jinak kreativní cvičení až po techniky, které nás propojují více s přírodou a elementy a tím i s námi samotnými.

Bezpečný prostor a vonné esence

 

Pro tvorbu čistého a bezpečného prostoru ráda užívám energie bylinných vykuřovadel a Svatojánky (bylinné očistné vody). Tyto úžasné pomocníky povětšinou vytvářím z vlastnoručně sbíraných bylin, buď sama či jsou z rukou některé mé přítelkyně. Kopály a esenciální oleje k aromaterapii vybírám pocitově tak, aby podpořily, doladily a jemně douzavřely celé naše setkání.

Bara kranio (33).jpg

Co byste možná chtěli vědět...

aneb pár užitečných informací

01

Jak to probíhá

Nejprve budeme povídat, otevřeme tak prostor pro práci. Samotná terapie probíhá na lehátku. Když je potřeba něco komunikovat přímo během procesu, tak tak činíme, ale ve směs většina této části probíhá v poklidném tempu a někdo si rád i pospí. Vhledy a doporučení k práci na doma probereme při závěrečném sdílení.

03

Časoprostor

Naše setkání bude trvat v rozmezí 2-3 hodinky. Udělejte si tedy dostatek času, ať nikam nepospícháte. Pokud to lze zařídit je lepší, když nespěcháte ani ke mně rovnou z práce, či ode mne rovnou do práce. Po terapii doporučuji dopřát si ještě chvíli sami pro sebe, pro integraci proběhlého.

02

Praktické záležitosti

Na sebe si vezměte takové oblečení, které vás nebude tlačit a ve kterém se budete citit pohodlně.

Frekvence a četnost opakování je individuální, záleží na vašem konkrétním záměru, avšak pokud se neřeší něco akutního, bývá rozmezí mezi ošetřeními cca. 3 - 4 týdny (i déle). Společně najdeme takovou variantu, která bude vyhovující.

04

Finanční energie

Minimální hodnota tohoto setkání, tak aby byly energie vyrovnané,

je 2000 Kč.

Vnitřní rozvoj
"Naše vlastní seberealizace je ten největší dar, který můžeme světu dát."

Sri Ramana Maharshi

bottom of page