top of page
logo

Kraniosakrální terapie pro psy

Koncept práce je vhodný pro ty, kdo vnímají svého psa jako průvodce, učitele a své zrcadlo.

Základní esence...

 

Při této terapii pracujeme na vědomější úrovni s propojením člověka a jeho psího průvodce. To vše pomocí kraniosakrální biodynamické terapie, viscerální manipulace a terapeutického rozhovoru s klientem.

Pomocí tohoto konceptu práce je možné lépe poodhalit, co nám na fyzické i psychické úrovni svého zdraví náš pes zrcadlí, co nám to má říci a kde na sobě můžeme zapracovat my sami, jelikož uzdravovat efektivně svého psa můžeme pouze tehdy, začneme-li sami u sebe.

Tento způsob práce je vhodný pro toho, kdo je připravený hlouběji se otevřít novým možnostem práce se svým psem i se sebou samým.

Práce se záměrem

 

Stejně tak jako při celostních terapiích pro dvojnožce, tak i při práci s vaším psem se vás budu ptát na záměr. Budu se ptát co vás přivádí, co byste si přáli posunout ve vztahu s vaším psem, kde ladíte, kde neladíte. Budeme hledat pojítka mezi tím co společně žijete či nežijete s odrazem jeho fyzického i psychického zdraví. Pracuji v souladu s tím, kam mě pustí tělo vašeho psa a vnitřní nastavení vás obou. Vše probíhá v harmonii s tím, do jaké hloubky je možné jít právě v danou chvíli.

kraniosakrální terapi

Člověk, pes a vzájemné zrcadlení

 

Hluboce věřím v těsnou provázanost psova fyzického i psychického zdraví se zdravím a psychikou jeho majitele a úzké rodiny. A nejen věřím... Roky praxe psí fyzioterapeutky mě na tuto cestu přivedly a opakovaně mne učily o tom, jak neodmyslitelně je to, co žijeme my sami, propojeno s našimi psy, a to na mnoha různých rovinách. Psi jsou naše věrné zrcadlo. Tím věrnější, čím užší je naše vzájemné propojení a v čím těsnější blízkosti s našimi zvířecími společníky žijeme.

Tím, jak se projevují, nám ukazují naše silné a slabé stránky a jejich fyzické zdraví nám říká, kde je potřeba, abychom udělali změny my sami na sobě. Ne jenom léčit následky, ale pomoci svému psovi se opravdu uzdravovat, můžeme pouze tehdy, otevřeme-li se tomu vidět jeho zdraví v souvislostech se sebou samými, začneme-li uzdravovat také sami sebe.

souznění
kraniosakrální terapie

Tělo a jeho vlastní léčivý potenciál

 

Během let fyzioterapeutické praxe s psími pacienty jsem došla do bodu, kdy bylo třeba začít opouštět klasické i méně klasické techniky vstupování do těla jako vnější činitel, který přichází konat nápravu a začít se ladit do větší hloubky na vlastní moudrost psího těla.

Stejně jako tělo lidské, tak i tělo psí má vnitřní léčivý potenciál, na který se ladím. Určím oblasti stažení v těle a tyto fyzické struktury poté během terapie stimuluji tak, aby uvolnily co největší množství napětí, které si drží a které je možné v danou chvíli uvolnit.

V další řadě během tohoto sezení aktivujeme samoozdravné mechanizmy v těle a centrální nervové soustavě. Tělo samo pak začíná hledat nové možnosti fungování a přepisovat tak staré vzoce v postuře a pohybu a samo se navrací postupně do zdravějšího nastavení. Obdobné procesy se rozehrávají i na úrovni mentální a emoční, tedy úspěšně můžeme ladit u psa i jeho psychiku.

K práci používám převážně systémy Biodynamické kraniosakrální terapie a Viscerální manipulace. Pokud však je  vhodné použití i jiných, více "fyzických" technik, které lze propojit s předchozí prací, zakomponuji do ošetření i je.

kraniosakrální terapie

Kdy je kraniosakrální - viscerální terapie vhodná

 

Vlastně kdykoliv se se svým psem nacházíte na mrtvém bodě a nemůžete se hnout z místa, když hledáte nové vhledy do zacyklených situací a nebo třeba i pro uvolnění fyzického a psychickéh napětí psa v náročném období stresu, pracovního vytížení, nemoci. Pro nastartování samoozdravných potenciálů těla a uvolnění hlubokých fyzických i energetických  blokád. Nebo třeba prostě proto, že chcete svému psu dopřát trochu toho vyladění se na harmonickou vibraci....

 

Terapie je vhodná pro:
neurologické pacienty (akutní i chronické potíže)
psy s vleklými chronickými potížemi různého druhu
psy s psychickými problémy
(strachy, agrese, přecitlivělost, závislé chování, problémy s příjmem potravy, obsese, separační úzkosti a pod.)
feny po kastraci či trpící falešnou březostí

prevence
a další....

20220315-9.jpg

Co byste možná chtěli vědět...

aneb pár užitečných informací

01

Jak to probíhá

Naše setkání započneme seznámením se a navázáním vztahu se psem a úvodním povídáním během něhož si klient zvědomí svůj záměr (proč přichází), pak následuje samotná biodynamická a energetická práce (dle toho, na co bude pejsek připravený) propojená s terapeutickým rozhovorem s majitelem a závěrečné sdílení.

03

Časoprostor

Naše setkání bude trvat přibližně 90 minut. Po terapii doporučuji dopřát psovi odpočinek pro integraci proběhlého.

V den ošetření není vhodná žádná náročnější fyzická ani psychická aktivita.

02

Praktické záležitosti

S sebou nepotřebujete nic speciálního.

Frekvence a četnost opakování je individuální, obecně však platí, že to, co se nám během sezení zvědomí, je potřeba nejdříve uvést do praxe a začít se psem žít.

04

Finanční energie

Hodnota kraniosakrální - viscerální terapie pro psy je 1500 Kč.

kraniosakrální terapie
Není náhodou, že vlci a kojoti, medvědi i divoké ženy mají podobnou pověst.

Kniha: Ženy, které běhaly s vlky

bottom of page