top of page
logo Santuario

Osobní doprovázení

Společná pouť krajinou vnitřních zákoutí, odkrývání vrstviček, které nás drží od žití toho, po čem v pravdě toužíme a hravá provokace rozvinout to nejlepší,

co v nás je.

Pro koho je toto společné putování...

 

Pro Vás, kdo máte chuť ponořit se do tématu, se kterým přicházíte, do větší hloubky. Pro Vás, kdo jste odhodláni vyslyšet volání srdce posunout  se  zase o krok dál, naučit se přepsat nefunkční vzorce, opustit komfortní zónu, nechat staré za sebou, udělat krok do neznáma, nakopnout se, sdílet kus své cesty s někým, kdo kráčí podobným směrem.

Vykročíme společně, budu vás doprovázet a cesta se bude tvořit sama v souladu s vaším záměrem, v souladu s hlasem vašeho srdce.

V proudu energie

 

Jedno setkání, ať je jakkoliv silné a léčivé, je prvním z mnoha kroků, které je potřeba učinit na dlouhé cestě k sobě. Chceme-li pouštěné opravdu pustit a nově prožité v sobě pevněji ukotvit, je blahodárné zůstávat v proudu léčivé energie, která nás vede a podporuje po dobu nezbytně nutnou, než jsme schopni nově poznané hlouběji integrovat, začít se stavět do vlastní síly a přivést k životu novou verzi sebe sama. K tomu je potřeba činit kroky nejen v energii, ale také ve hmotě..... A k tomu vás povedu... Pokud máte odvahu :)

dravčí peříčka

První setkání a vzájemná důvěra

 

Při prvním setkání se navzájem oťukáme a uvidíme jestli je to pro obě strany to pravé. Provázení je oboustranná smlouva a naše energie si musí navzájem sedět. Nikdo není tím pravým a jediným průvodcem pro každého. Než započne naše společná cesta, je tedy velmi důležité si navzájem vyjasnit naše hodnoty, postoje a očekávání od společné práce. Navnímat si zdali jsme navzájem v souladu a naše energie se budou doplňovat a bez přílišného tlaku tvořit potenciál pro váš růst.

Společné putování je o poskytnutí bezpečného prostoru pro vaše otevírání se a vnitřní proměnu. To vše je možné pouze tehdy, pokud je mezi provázejícím a provázeným důvěra.

vykuřovadla

Kam budeme směřovat...?

 

To je na vás :) Já vyslechnu váš příběh, váš záměr, budu pozorovatelem a dám vám takovou podporu, aby se mohlo projevit skutečně to, co ve vás je, abyste se mohli objevovat a uvidět vy sami.

očista prostoru

Propojení s přírodou

 

Pracuji s úctou a respektem k silám přírody, v propojení s léčivou energií Matky Země a elementy. Společně během našeho putování zakořeníme, abychom mohli čerpat sílu a vitalitu a měli energii k odkrývání a rozpouštění našich stínů a práci s našimi strachy, které nás drží zpět od plného a vyživujícího bytí ve vnitřní i vnější svobodě. Tato hluboká práce nám následně dodá sílu k růstu do všech směrů.

Hodně času strávíme společným putováním v krajině Českého Ráje, ale třeba i místy vzdálenějšími. Navštívíme silová místa, kde budeme pracovat ve spojení se silami přírody a života tak, abychom hledali a rozvíjeli váš nejhlubší potenciál a nasměrovali vás žít to, co doopravdy žít toužíte.

rituální očista

Rytmus společné cesty

 

Pokud vás volá tato nabídka hluboké individuální práce v podobě dlouhodobějšího společného putování krajinou vnější i vnitřní, je potřeba vzít plně na vědomí, že to bude vyžadovat váš čas, energii a prostor. A že pokud se odhodláte  na tuto cestu vkročit, bude to znamenat vystoupení z vaší komfortní zóny a učení se novým náhledům na svět. Prostě činit kroky do neznáma a věřit, že cesta se ukáže. Dohoda je to oboustranná, tedy ode mne obdržíte to samé.

Naše putování bude trvat dva nebo tři měsíce (dle domluvy), během nichž se potkáme každý týden jednou až dvakrát na společnou práci. A to ať v přírodě, či ve vnitřním bezpečném prostoru. Společně prožijeme práci v propojení se silami přírody, možný je i pobyt v přírodě přes noc. Provedu vás kraniosakrální terapií a rituálními očistnými technikami.

Pokaždé budeme pracovat s fyzickým, mentálním, energetickým a emočním tělem. Společná setkání budou trvat vždy několik hodin.

Další část práce bude individuální, kdy dostanete na doma právě taková cvičení a doporučení, která budou pracovat s vaší energií tak, abychom se mohli při společné práci rychleji posouvat dále.

Výzvy mohou přijít různé, připravte se jim být otevřeni.

předivo.jpg

Co byste možná chtěli vědět...

aneb pár užitečných informací

01

Jak to probíhá

Pokud vás tato možnost spolupráce volá, ozvěte se mi a krátce popište své téma. Domluvíme se na prvním setkání, kde zjistíme, jestli půjdeme společně dál. Pokud ano, domluvíme si další podrobnosti a  brzy vykročíme.

03

Časoprostor

Spolupráce je nastavena na 2 či 3 měsíce, dle naší dohody. Během této doby se potkáme 1x až 2x týdně na několikahodinovou společnou práci, ať už v přírodě či ve vnitřním prostoru.

Připravte se na možnou delší cestu i přespání v krajině.

Základní organizační kostru si podrobněji vyjasníme při prvním setkání. Pevný program nečekejte, vše se bude tvořit tak, jak to bude spontálně přicházet. Povede nás záměr.

02

Praktické záležitosti

Jak bude vaše putování konkrétně vypadat je velmi individuální. Tvořit ho budeme společně a necháme se vést.

04

Finanční energie

Má práce je mým posláním a zrcadlí se v ní vše, čím jsem ve svém životě doposud prošla. Toto vědomí je ukotveno v minimální hodnotě cyklu doprovázení. Konečná cena však  bude tvořena vámi, energií, kterou budete chtít vložit nad rámec základního plánu (počet kranio, očistné rituály). Společně se budeme podílet na tvorbě finální hodnoty tak, aby energie, kterou dostáváme a kterou vkládáme, byla ve vzájemné rovnováze. Už to samo o sobě je hlubokým učením.

05

Tvorba hodnoty mé odměny

první setkání

Na jeho délce a průběhu se domluvíme předem

cena po domluvě

2 měsíční cyklus

( 1-2 osobní cca 3 hodinová setkání týdně, případná cesta s přespáním v přírodě, potřebná podpora po tel.)

Kraniosakrální terapie v rámci cyklu (min. 1x)

Rituální očistné setkání (min. 1x)

40 000 Kč

1 500 Kč

cena dle vašeho navnímání

3 měsíční cyklus (prodloužení základního 2 měsíčního cyklu)

V průběhu prvních dvou měsíců se lze domluvit na prodloužení společné cesty o 1 měsíc

Kraniosakrální terapie v rámci prodloužení (min. 1x)

Rituální očistné setkání v rámci prodloužení (min. 1x)

+ 20 000 Kč

1 500 Kč

cena dle vašeho navnímání

kratší cyklus (minimálně však 1 měsíc)

Máte-li chuť a odhodlání, ale nemůžete-li si z různých důvodů delší cyklus dovolit, zkuste mi napsat

a můžeme se pokusit najít společně vhodné řešení.

cena po domluvě

lotosový květ
"Cesta dlouhá tisíce mil, začíná
jediným krokem."

Konfucius

bottom of page